سکوت

دوسه منزل مانده 

تا ابد راهی نیست .سکوتم را همراهی کن

وخیال ناشدنی احساس مرا

پی دلداری وتیمار اقاقی های بارور جویا شو

سکوتم را بشکن باهر انچه دوست میداری حتی قطره اشکی

ودلم را در نی لبکی چوبین بنواز ارام   ارام

شاید این رهرو   بی سرانجام را

به دیار خاموشی ره ندهند

وبمانم تنها .

سکوتم را نشکن

/ 4 نظر / 26 بازدید
دانلود موزيک

با آرزوي بهترينها براي شما به منم سر بزنيد دانلود هر چي که فکر کني www.mosaken.com

سپیده

خوش بہ حال آسمون چون کہ هر وقت دلش بگيره بے بہونہ مے باره ... بہ کسے توجہ نمے کنہ ... از کسے خجالت نمے کشہ... مے باره و مے باره و... اينقدر مے باره تا آبے شہ ... آفتابے شہ ...!!! کاش... کاش مے شد مثل آسمون بود... کاش مے شد وقتے دلت گرفت اونقدر ببارے تا بالاخره آفتابے شے... بعدش هم انگار نہ انگار کہ بارشے بوده

مریم

سلام ممنون که به وبم سر زدین و عذرخواهی منو ببخشید که دیذ جواب دادم .....[گل] متنهتونو دوس دارم خیلی قشنگن ..... لینک میکنم با اجازتون شما هم دوست داشتین منو لینک کنین ... مرسی[گل]

مریم

یک بار نه صد بار نه هر بار نفهمید انگار نه انگار … نه ! انگار نفهمید فریاد زدم داد زدم دوستتان دا … یک عمر به در گفتم و دیوار نفهمید