آفرینش

در آستین می ماند دست خدا

ابلیس دستهای بی شمار را دست درازی می کند

و آدمی مبهوت در بیراهه  آلودگی ها سرگردان

گویی از ابتدا بی راه بوده است

و شاید در کشاکش دستها

حیران مانده است

انسان پوک

انسان پوچ

در آستین می ماند.....


 


/ 6 نظر / 28 بازدید
سپیده

بـه فـــقـر ِ احــسـاس ِ”انـــسـانیّـــت”دچــــار شــدیـــم ! نــسلی که دردش را ، کیـبـوردها .. پیامک ها .. و .. تـلفن هـــای ِ پـی در پـی مـی فهمـــنـد ….

سپیده

هر وقت بین دوتا انتخاب مردد بودی ؛ شیر یا خط بنداز ! مهم نیست شیر بیفته یا خط … مهم اینه که اون لحظه ای که سکه داره رو هوا می چرخه ، یه دفعه بفهمی : دلت بیشتر میخواد شیر بیفته ، یا خط …

نارگیله

هر که منظور خود از غیر خدا می طلبد ، او گدایی است که حاجت ز گدا می طلبد.

فلورا

سلام زیبا بود بخصوص (ابلیس دستهای بی شمار را دست درازی می کند) چه مهمانان بی دردسری هستند مردگان نه به دستی ظرفی را چرك می كنند نه به حرفی دلی را آلوده تنها به شمعی قانعند و اندكی سكوت حسین پناهی

مریم

و آدمی مبهوت در بیراهه آلودگی ها سرگردان گویی از ابتدا بی راه بوده است این قسمت رو بیشتر دوست داشتم

مهسا

بــِهـــ بَعضـیـآ بآیـَـנ گُفتـ: عَزیزَمـ اَز נَسـتِـتـ هَـر چـیـ بـَر مـیـ اُومـَـנ اَنـجـآمـ נاנیـ مـِرسـیـ!!! حـالا نـُوبـَتِـ پـاهـاتـهـ مـیـ تـونـیـ گـُورتـو گـُمـ کُنـیـ!!