رنج

گره خورده ایی اینک سالها درمن

ای رنج مدام

تحمل میکنم ضربه های شلاق پی در پی ترا

ولب فرو می بندم

به صدای شب گوش می دهم

هرگز صدای شیونی در تاریخ ثبت نخواهد شد

اسوده باش وبنواز

اوای درد مرا  در سکوت بینهایت این سالها

/ 2 نظر / 25 بازدید
مریم

حاصلم درد دل است از دل بی حاصل خویش به که گویم من دلسوخته درد دل خویش