آزادی

افسانه گشت آزادی واختیار

ومن در زندان اوهام تواسیر گشته ام

من دیگرنیستم

اینک ساکت وسرگردان در دشت سوزان و

بیکران معنویت ومعصومیت

تنهاگشته ام

ای کاش زاده نشده بودم

ای کاش رفته بودم

/ 1 نظر / 27 بازدید

ببین تقدیر ما چی شد فقط دنیایی از ای کاش