تنها

من یکی تنها  در ابتدای راهی دور     ناامیدو سرگردان ترا می جویم ای ساده  ای  صبور  .حوصله تنگ است و من چه غریب در این شهر آشنا  در ابتدای راهی دور.

/ 0 نظر / 29 بازدید