اندوه

اندوه چشمانم را تیره می کند

در برهوت شادی

                       حتی برقی نخواهد زد

                                                           اسمان پر اشوب خالی ام را

وهجرت غازها در نیمه راه نا تمام مانده

/ 1 نظر / 25 بازدید
مریم

ای رفته ز دل ، رفته ز بر ، رفته ز خاطر بر من منگر تاب نگاه تو ندارم بر من منگر زانکه به جز تلخی اندوه در خاطر از آن چشم سیاه تو ندارم ای رفته ز دل ، راست بگو ! بهر چه امشب با خاطره ها آمده ای باز به سویم ؟ گر آمده ای از پی آن دلبر دلخواه من او نیم او مرده و من سایه ی اویم