غم

کنار برکه ایی رفتیم تاببینیم  عکس تنهایی خودرادر آب     غم از درون دیده مان لغزید وبرچشمان برکه افتاد    خواب برکه آشفته شد.

/ 1 نظر / 27 بازدید
neverdie.persianblog.irبیتا

اقای پایمرد متنای ادبی و جالبی گذاشتین .ممنون