کی ام

من کیستم عقل ودل از دست داده ای

کاشانه ای که کرده در او جغد لانه ای

دردل خراب خانه ایی ویران حماسه ای

اشکی فتاده سرد درروح خانه ای

معشوق عاشقی گم شده دریک علاقه ای

آهی خموش در دل تاریک مانده ای

افسرده مطلبی که ندارد بهانه ای

تابنگرد به گیشه عصروزمانه ای

خاموش داستان کهنه وازیادرفته ای

رسوا فتاده ای که ندارد فسانه ای

/ 0 نظر / 26 بازدید