طرح 1

من خواب دیده ام!!!

ای زنبور پیر کندوی کوهستان

تو رفته ای با تفکرات مستهجن وتصورات مخشوش.

ستاره های مقوایی عزیز در آتش  ماه تو

سوختند کجایی ای امید سپید!؟

در سکوت یگانه ترین یار


/ 0 نظر / 26 بازدید