سکوت شب {تقدیم به فروغ}

وشب سکوت بود   میان ما هزاران ترانه   وجود بود . بیا تو ای عزیز دلنواز من     که از ترنم نگاه تو دل غمین وپر زغصه ام میان این همه  ستاره ها بی وجود بود     وشب سکوت بود    ستاره ایی زآسمان قلب من  بپاس آن نگاه آخرین بی فروغ  بود   وشب سکوت بود   سکوت انتظار سوسنی که تا طلوع صبح  به خاطرات کهنه اقاقیا حسود بود    وشب سکوت بود    .بی تو ای تمام روز وشب        چه کرده ام که اینچنین بنالم از دوریت بگو به من        وشب سکوت بود    وشب سکوت بود .

/ 1 نظر / 27 بازدید
عارفه

[گل]وب جالبی داری موفق باشی!