مهلت

مهلت تمام شد

وما دفتر سفید اما چرک خود را

در دستها جابجا می کنیم

افسوس بر لب جاری ست که ای کاش قلمی هم بدست می آوردیم تا

ناشدنی هامان را به انشاء در می آوردیم

مهلت تمام شد

/ 2 نظر / 26 بازدید
مریم

بسیار زیبا مهلت وای خدای من