زندگی

در نقطه چین زندگی

راه ورسمی ست افسون

وگریه های نیمه شبی تلنگری ست به تنهایی

در نقطه چین زندگی تو نبودی  ومن هم شاید

دیر رسیده بودم

/ 0 نظر / 21 بازدید