دل شیدای من شکست    برنمیگردی.                                  هوای    حوصله ها  رفت    برنمیگردی.                                      ز خنده های   غریبانه   این    رهگذر.                                  غبار روی پنجره هانشست برنمیگردی.                                     بیا تو ای امید   رفته     از کف    من.                           بیادتوخاطره حجله بست برنمیگردی.                                        به چشم خویش نظاره میکنم این راه وحشت را.                    گناه  حادثه   دردست     برنمیگردی.

/ 0 نظر / 27 بازدید