خسوف

وقتی تونیستی

روشنایی خطبه خوان خانه تاریکم است

ودرکوچه های تفکروتنهایی پرسه های پریشانم را

پنجره ای پلک به تماشا نگشود 

وقتی تو نیستی  درگلویم هزاران قناری غمگین بهارسبز چشمانت را بهانه گرفتند  

وقتی تو نیستی

من در خلوت خاموشم خسوف خوفناک هزار هزار ستاره روشن را نظاره می کنم .

وقتی تو نیستی ....

/ 0 نظر / 28 بازدید