صداقت

خاطرت هست که گفتی  صداقت داری .خاطرم هست که گفتم که صداقت یعنی  دوسه پروانه زیبا درقاب  که شکسته بالهاشان در خود  تا بیارایند گوشه این خانه ویرانه  نوری      آری صداقت این است.

/ 0 نظر / 25 بازدید